Anasayfa

Yüzeydeki pürüzlerin, sürtünme kuvvetini ve aşınmayı arttırmasının yanında, diğer bir etkisi de “çentik etkisi” oluşturmasıdır. Çentik etkisi, “çatlak” oluşumuna neden olur. Yorulma çatlağı çoğu zaman yüzeyde başlayıp içeri doğru ilerlediğinden, yüzey işleme kalitesinin önemi büyüktür. Yorulmaya bağlı hasarların ani gerçekleşmesi ve büyük zararlara neden olması önlemleri gerekli kılmaktadır. ROBUTO ile “pürüzlülük değerleri” düşürülür, olası çatlak nedenleri yok edilir.

Yüksek yorulma mukavemeti için diğer önemli faktör ise “basma yönünde kalıntı gerilmeler” in varlığıdır. Bilyelerin, yüksek kuvvetlerle metal yüzeyini ezmesi bu efekti oluşturur. Yüzeyde sertleşen tabaka, hem aşınma dayanımı yüksek olduğu için, hem de kalıntı gerilmeler taşıdığı için klasik yöntemlerle elde edilemeyecek özelliktedir. ROBUTO’ in oluşturduğu bu yüzey karakteri, yorulma mukavemetinde %300’ e kadar artışlar sağlar. Yüzey sertleşmesi ve sertliğin nüfuz ettiği derinlik-yüzeyden mesafe- (Şekil 5)’ de gösterilmiştir.

(Tablo 4) ‘de, farklı malzemeler için, yüzey sertliğindeki artışlar verilmiştir. (BHN ve HRC değerleri, Knoop Değerleri’ nden dönüştürülmüştür.)