Anasayfa

Üzerinde mutlaka durulması gereken nokta, ROBUTO ile ezme işleminin bir TALAŞSIZ İMALAT yöntemi olmasıdır. Ezme işlemiyle metal yüzeyindeki pürüzler minimum düzeye indirilir. Metallerin mikro yüzey profillerine bakıldığında tepe ve çukur diyebileceğimiz pürüzleri görürüz. Ezme işlemi sırasında, tepelerin üzerine kuvvet uygulanmakta, çukurların dışarı çıkması sağlanmaktadır. Sanılabileceği gibi, tepelerin çukurların içine yığılması söz konusu değildir.(Şekil 3)


Bir diğer önemli nokta da ROBUTO’ nun plastik deformasyona yol açmasıdır. Ezme işlemi sırasında metalin akma sınırı geçilir. Dislokasyon artışına bağlı, yüzeyde sertleşme meydana gelir. Plastik deformasyonun, “yeniden kristalleşme sıcaklığı” nın altında meydana gelmesi nedeniyle bu durum SOĞUK ŞEKİL VERME olarak anılır.

ROBUTO ile Ezerek Parlatma & Kalibrasyon metodu, taşlama, honlama, lepleme gibi klasik yöntemlerden bu iki faktör nedeniyle ayrılır. Ve sonuçlar, elde edilen mekanik efektlerden dolayı çok daha üstündür.