Anasayfa

ROBUTO ile Ezerek Parlatılmış ve Kalibre edilmiş iş parçalarında yüksek korozyon dayanımı saptanmıştır. Korozyona neden olan reaktif maddelerin, birikebileceği pürüzlerin azaltılması; dokunun sıkıştırılmasıyla içeriye nüfuz ihtimalinin en aza indirilmesi, ROBUTO operasyonunun üstünlükleri arasındadır.

Korozyon, aynı zamanda, “Gerilme Korozyonu Çatlaması” olarak bilinen durumla ilişkilidir. Gerilme korozyonu çatlaması, henüz tam olarak açıklanamamış olmakla birlikte, üç faktörün varolması halinde meydana gelir. Bunlar;

a) Parçada “çekme yönünde kalıntı gerilmeler” bulunmalı

b) Olaya özgü bir elektrolit bulunmalı

c) Çatlak başlangıcı bulunmalı (a ve b’ nin etkisiyle oluşabilir.)

Görüldüğü gibi, ROBUTO operasyonu, bu üç faktörü de elimine edecek özelliktedir. Daha önce açıklandığı gibi; sıcaklık gradyanları, faz değişiklikleri ve bazı plastik şekil değişimleri iş parçalarında “çekme yönünde kalıntı gerilmeler” oluşturur. Bu istenmeyen bir durumdur ve ROBUTO operasyonuyla elimine edilebilir.